aula d'arts escèniques

l'actor de teatre a escena

Professor:

A concretar.

Horari:

A concretar.

Preu:

150€ trimestral. Els fills dels socis i sòcies de la Cooperativa Obrera gaudiran d’un descompte del 50% en la quota trimestral (Pendent de revisió – Curs 2022/2023).

Objectius:

Treball de consciència d’estar a escena: el pas, la síl·laba, el gest i l’emoció. Treball de construcció de personatges. Anàlisi de textos clàssics i contemporanis. El teatre, una eina de discurs. Treball de creació pròpia i escenificació.

La importància de treballar en col·lectiu.

Aula oberta a les famílies i mostra del treball realitzat a final de curs, al Teatre el Magatzem.

© Copyright 2022 - Cooperativa Obrera. Tots els drets reservats. Disseny: Kreative Offensive - www.kreative-offensive.com

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l´article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l´honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, article 13 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s´aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Obrir xat
Necessites ajuda? 🤔
Benvinguts/des a la Cooperativa Obrera!
Si teniu algun dubte, podeu contactar amb nosaltres en aquest xat! ☺️