COOPERATIVA OBRERA

qui som

consell rector

Jordi Vinyoles President

Elisabet Abelló Vicepresidenta

Jordi Collado Tresorer

Dionisio de la Varga Vocal

Teresa Carreras Vocal

Mario Soler Secretari

equip

Ester Ortafà Responsable producció i de l’equipament cultural

Eva Vives Coordinador de l’Aula d’Arts Escèniques

Kreative Offensive Disseny gràfic i gestió xarxes socials

Carlos Domènech  Premsa

Maria Jose Jiménez Personal de neteja

© Copyright 2022 - Cooperativa Obrera. Tots els drets reservats. Disseny: Kreative Offensive - www.kreative-offensive.com

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l´article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l´honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, article 13 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s´aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Obrir xat
Necessites ajuda? 🤔
Benvinguts/des a la Cooperativa Obrera!
Si teniu algun dubte, podeu contactar amb nosaltres en aquest xat! ☺️