COOPERATIVA OBRERA

qui som

consell rector

Jordi Vinyoles President

Elisabet Abelló Vicepresidenta

Dionisio de la Varga Vocal

Teresa Carreras Vocal

Mario Soler Secretari

equip

Ester Ortafà Responsable producció i de l’equipament cultural

Eva Vives Coordinador de l’Aula d’Arts Escèniques

Kreative Offensive Disseny gràfic i gestió xarxes socials

Carlos Domènech  Premsa

Maria Jose Jiménez Personal de neteja

© Copyright 2022 - Cooperativa Obrera. Tots els drets reservats. Disseny: Kreative Offensive - www.kreative-offensive.com

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l´article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l´honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, article 13 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s´aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Obrir xat
Necessites ajuda? 🤔
Benvinguts/des a la Cooperativa Obrera!
Si teniu algun dubte, podeu contactar amb nosaltres en aquest xat! ☺️