aula d'arts escèniques

juguem a fer teatre (4 i 5 anys)

Professor:

Eva Vives

Horari:

Dimarts de 17:30h a 18:30h

Preu:

75€ trimestrals. Els fills dels socis i sòcies de la Cooperativa Obrera gaudiran d’un descompte del 50% en la quota trimestral.

30€ Matrícula. Pagament únic.

Matrícula gratuïta fins al 13 de setembre!
Objectius:

Jugarem amb el teatre, aprenent de manera lúdica a imaginar, crear i construir escenes i personatges. Al cap i a la fi, tal i com s’hi refereixen altres idiomes, no deixa de ser un joc: to play, jouer… així que passem-ho bé.

Mostra de Final de curs al Teatre el Magatzem obert a les famílies.

Continguts:
  • La imaginació i la creació.
  • L’expressió corporal.
  • La veu, el volum, la dicció i la vocalització.
  • L’autoestima i la seguretat personal.
  • La concentració en nosaltres i cap als altres.
  • El respecte i la cooperació.

© Copyright 2022 - Cooperativa Obrera. Tots els drets reservats. Disseny: Kreative Offensive - www.kreative-offensive.com

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l´article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l´honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, article 13 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s´aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Obrir xat
Necessites ajuda? 🤔
Benvinguts/des a la Cooperativa Obrera!
Si teniu algun dubte, podeu contactar amb nosaltres en aquest xat! ☺️