aula d'arts escèniques

aprèn a fer teatre (6-10 anys)

Professor:

Eva Vives

Horari:

Dilluns de 17:30h a 19:00h (de 6 a 8 anys)

Dilluns de 18:30h a 20:00h (9 i 10 anys)

Preu:

90€ trimestral. Els fills dels socis i sòcies de la Cooperativa Obrera gaudiran d’un descompte del 50% en la quota trimestral.

30€ Matrícula. Pagament únic. 

NOU GRUP PER ALUMNES DE 7 A 10 ANYS!
Objectius:

Entrarem al món teatral, coneixent els diferents tipus: comèdia, drama, musical… i experimentarem amb la creació a partir de poemes, cançons, contes, etc. Sempre amb el treball de grup i equip formarem un espai de llibertat i confiança on jugarem a crear i apendrem a interpretar.

Mostra de Final de curs al Teatre el Magatzem obert a les famílies.

Continguts:
  • La imaginació i la creació.
  • L’expressió corporal.
  • La veu, el volum, la dicció i la vocalització.
  • L’autoestima i la seguretat personal.
  • La concentració en nosaltres i cap als altres.
  • El respecte i la cooperació.

© Copyright 2022 - Cooperativa Obrera. Tots els drets reservats. Disseny: Kreative Offensive - www.kreative-offensive.com

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l´article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l´honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, article 13 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s´aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Obrir xat
Necessites ajuda? 🤔
Benvinguts/des a la Cooperativa Obrera!
Si teniu algun dubte, podeu contactar amb nosaltres en aquest xat! ☺️