aula d'arts escèniques

entrem al món teatral (14-18 anys)

Professor:

Eva Vives

Horari:

Divendres de 17:00h a 19:00h

Preu:

150€ trimestral. Els fills dels socis i sòcies de la Cooperativa Obrera gaudiran d’un descompte del 50% en la quota trimestral.

30€ Matrícula. Pagament únic. 

Objectius:

El treball actoral seguirà essent una gran part del aprenentatge, però s’acompanyarà als joves al mon teatral com a companyia. Seguirem, doncs, potenciant el grup, la confiança i la col·laboració, per tal de crear una unió que ens permeti crear conjuntament un muntatge pròpi, on la professora només sigui un guia del camí artístic dels/les alumnes.

Mostra de Final de curs al Teatre el Magatzem obert a les famílies.

Continguts:
  • Aprendre i desenvolupar les diferents eines actorals.
  • Desenvolupar les capacitats expressives de l’alumne, tant a nivell físic com emocional.
  • Anàlisi de textos (clàssic i contemporanis) i treball de construcció del personatge.
  • Treball de consciència escènica.

© Copyright 2022 - Cooperativa Obrera. Tots els drets reservats. Disseny: Kreative Offensive - www.kreative-offensive.com

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l´article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l´honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, article 13 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s´aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Obrir xat
Necessites ajuda? 🤔
Benvinguts/des a la Cooperativa Obrera!
Si teniu algun dubte, podeu contactar amb nosaltres en aquest xat! ☺️