COOPERATIVA OBRERA

entitats amb seu social a la Cooperativa

AACIC

Associació de Cardiopaties Congènites. Entitat de referència pel que fa a les repercussions de les cardiopaties congènites en els àmbits: psicològic, familiar, social, laboral, escolar, entre altres.

www.aacic.org

Associació Cultural Mos Cantars

Fundada l’any 1979, porta a terme estudis i activitats relacionades amb la música i el cant coral.
www.cormoscantars.cat

Joventuts Musicals de Tarragona

És la seu de Joventuts Musicals de la ciutat i utilitzen l’espai per les seves reunions i per la preparació de la programació musical i d’altres activitats.
www.joventutsmusicals.cat/tarragona

La Cantonada

És el bar de la Cooperativa, encara que es regenta amb una gestió externa. És un espai reformat que ha conservat la seva estructura arquitectònica originària i ofereix servei de bar i cuina casolana i també desenvolupen activitats culturals.
www.facebook.com/cafelacantonada

Combinats SCCL

Cooperativa sense ànim de lucre que desenvolupa projectes de l’àmbit social, d’entreteniment i cultural.
www.combinats.cat

Escola Lacaniana de Psicoanàlisi (ELP)

Atenen i tramiten la sol·licitud de tractament psicoanalític i desenvolupen una forta activitat d’ensenyament de la psicoanàlisi amb activitats.
www.cdcelp.org

Tarragona Esperanto

Grup de socis de la Cooperativa que es reuneix de manera regular per tal de mantenir viva la filosofia i la llengua internacional Esperanto.
tarragonaesperantocat.wordpress.com

Tarragona Rock Choir
Tarragona Rock Choir

El Tarragona Rock Choir neix l’octubre de 2022 amb la voluntat de mesclar la música coral i el Rock en totes les seves variants, dirigit pel músic polifacètic Uri Mas i nascut en col·laboració amb l’Estudi de Música de Tarragona.  https://www.instagram.com/tgnrockchoir/

Penya Casal Barcelonista de Tarragona
La Penya Casal Barcelonista de Tarragona ‘Francesc Serra’

Neix a la ciutat de Tarragona l’any 1985 per inicitativa d’alguns socis del Futbol Club Barcelona. El seu objectiu era i és el de promoure el barcelonisme a Tarragona i tenir una penya ben organitzada a la ciutat. https://penyacasaltgn.cat/

Vols venir a la Cooperativa?

Demana informació dels nostres espais disponibles en règim d’exclusivitat o compartit.

MÉS INFO!

© Copyright 2022 - Cooperativa Obrera. Tots els drets reservats. Disseny: Kreative Offensive - www.kreative-offensive.com

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l´article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l´honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, article 13 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s´aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Obrir xat
Necessites ajuda? 🤔
Benvinguts/des a la Cooperativa Obrera!
Si teniu algun dubte, podeu contactar amb nosaltres en aquest xat! ☺️