aula d'arts escèniques

fem teatre (11-13 anys)

Professor:

Eva Vives

Horari:

Dimarts de 17:30h a 19:30h.

Preu:

150€ trimestral. Els fills dels socis i sòcies de la Cooperativa Obrera gaudiran d’un descompte del 50% en la quota trimestral.

30€ Matrícula. Pagament únic. 

ÚLTIMES PLACES! Matrícula gratuïta fins al 13 de setembre!
Objectius:

Entrarem en el món de les arts escèniques, coneixent tot el que requereix una posada en escena, text, vestuari, escenografia, attrezzo… Apendrem el nostre paper d’actors/actrius des de l’autopercepció com a creadors i transmisora de discursos i emocions, i també com a creadors d’un espectacle que ha d’arribar a un públic.

Reafirmant el treball cooperatiu apendrem a ser critics per a millorar la nostra interpretació i la creació artísitca grupal.

Mostra de Final de curs al Teatre el Magatzem obert a les famílies.

Continguts:
  • Exercicis individuals i en grup per portar a terme el treball físic, emocional i intel·lectual.
  • Exercicis pautats d’improvisació.
  • Procés d’escenificació en què l’alumnat s’implicarà seguint la lògica del treball compartit dins una companyia.

© Copyright 2022 - Cooperativa Obrera. Tots els drets reservats. Disseny: Kreative Offensive - www.kreative-offensive.com

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l´article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l´honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, article 13 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s´aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Obrir xat
Necessites ajuda? 🤔
Benvinguts/des a la Cooperativa Obrera!
Si teniu algun dubte, podeu contactar amb nosaltres en aquest xat! ☺️