COOPERATIVA OBRERA

la nostra història

La Cooperativa Obrera Tarraconense (COT) es constitueix el 1904, però no és fins el 1919 quan es consolida amb la construcció de l’edifici i l’obertura de la botiga, el cafè i el forn.

La COT, a diferència de moltes altres cooperatives, tindrà dificultats durant la Segona República: l’impacte de la crisi dels anys trenta, els canvis generacionals en la gestió de l’entitat, la davallada de la base social, l’increment de deutors. Tot plegat contrasta amb l’eufòria cooperativista d’aquells anys afavorida per la consolidació de la Federació de Cooperatives de Catalunya, per l’èxit de moltes entitats, per la nova llei de Cooperatives de Catalunya i per una empatia dels moviments populars en l’exercici de l’autonomia política. En els anys de la Guerra Civil, la Cooperativa incrementa notablement la seva base social fruit de les circumstàncies del moment.

La Cooperativa fa la funció de servir d’aixopluc a diferents entitats ciutadanes i a la vegada generar tot un seguit d’activitats culturals que es realitzen als diferents espais dels què disposa.

En la immediata postguerra, el moviment cooperatiu entrà en un procés crític; bona part dels dirigents i militants seran exiliats, les entitats sotmeses a un increment de pressions del comerç i en qualsevol cas estigmatitzades per esquerranes. Tanmateix la COT no fou incautada; però patí les conseqüències de la situació. En la dècada dels cinquanta es clausura el cafè, s’amortitza el forn i la botiga entra, com tota l’entitat, en un estat de letargia.

L’existència d’un arxiu documental a la COT ha permès resseguir l’evolució de l’entitat dins del moviment cooperatiu català. És aquesta una monografia sobre un instrument creat per pagesos, peons, empleats, ferroviaris, dependents de comerç i altres menestrals que endeguen una cooperativa per tal d’abaratir el seu consum, accedir a prestacions socials i constituir un nucli d’activitat cultural i de lleure prou important a Tarragona. Als locals de la Cooperativa s’han aplegat corals, colles sardanistes, castellers, clubs esportius i també han servit per activitats polítiques, sindicals i socials. Fou una iniciativa d’associació popular típica de la riquesa de la societat civil catalana.

Així doncs, el 2019 l’edifici de la COT complirà 100 anys d’història. Aquest edifici modernista catalogat compleix la doble funció de servir d’aixopluc a diferents entitats ciutadanes i a la vegada generar tot un seguit d’activitats culturals que es realitzen als diferents espais dels què disposa. A tots els espais de la COT es realitza activitat de manera regular i això genera una afluència de usuaris i d’activitat cultural molt notable.

El Teatre el Magatzem, la Sala Núria Delclòs, el bar La Cantonada i la Sala d’exposicions de la COT es troben a la part baixa de l ́edifici. El teatre compta amb una programació regular i estable durant els caps de setmana, a la vegada que s’utilitza per altres activitats que es realitzen a la COT durant la setmana. A la Sala Núria Delclòs es realitzen durant la setmana activitats com classes de teatre, classes de dansa, assajos de cant. La Cantonada ofereix servei de bar i restaurant, a la vegada que realitzen una activitat cultural destacable.

© Copyright 2022 - Cooperativa Obrera. Tots els drets reservats. Disseny: Kreative Offensive - www.kreative-offensive.com

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l´article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l´honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, article 13 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s´aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Obrir xat
Necessites ajuda? 🤔
Benvinguts/des a la Cooperativa Obrera!
Si teniu algun dubte, podeu contactar amb nosaltres en aquest xat! ☺️