tallers

guió de cinema i tv

Inscriu-te JA!

El Taller es centrarà en obrir i fer més assequible la cultura cinematogràfica a la ciutat de Tarragona donat que no hi ha cap centre ni activitat en l’actualitat que ofereixi cap activitat relacionada amb aquesta professió i art des de casos pràctics i professionals.

A partir de 16 anys. Els tallers realitzats no tenen un grup d’edat establert, ja que en gran mesura són tallers de desenvolupament de coneixements teòrics i pràctics a títol individual.

Tanmateix, aquelles persones amb certs coneixements del sector o que ja coneixen el llenguatge cinematogràfic i del guió trobaran que potser tenen un nivell superior al que s’imparteix en els tallers proposats.

El professor serà David Aymerich.

En David Aymerich –creador de les obres El dulce sabor del limón i La mida del temps– impartirà el taller de Guió de Cinema i Tv al llarg de les 3 setmanes que dura la totalitat de l’activitat. 

En elles, l’alumne aprendrà les nocions bàsiques per entendre i afrontar l’escriptura d’una història audiovisual per dur a la petita o la gran pantalla a través de l’element més important en qualsevol obra, el guió.

Els tallers són eminentment pràctics i, en gran mesura, tot i treballar de forma individual cada projecte, sempre hi ha un treball de recerca i exposició d’idees que és constant i es realitza de forma molt dinàmica en grup. 

Taller de Guió de Cinema i Tv (10h)

Duració: 3 dissabtes

Horari: de 9:30h a 13:00h.

 

– 29 de febrer:
L’estil i el guió. La idea, l’story-line i la sinopsis.

– 7 de març:
Introducció, nus i desenllaç. Els personatges, els conflictes i les trames.

– 14 de març:
Les escenes i les seqüències. La redacció del guió.

© Copyright 2022 - Cooperativa Obrera. Tots els drets reservats. Disseny: Kreative Offensive - www.kreative-offensive.com

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l´article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l´honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, article 13 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s´aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Obrir xat
Necessites ajuda? 🤔
Benvinguts/des a la Cooperativa Obrera!
Si teniu algun dubte, podeu contactar amb nosaltres en aquest xat! ☺️