concert de nadal de la COT

concert de nadal de la COT

concert de nadal de la COT Companyia: Cor Mos Cantars Director: Eduard Pàmies Equip Artístic: Sopranos: Carme Mas, Montse Miquel i Maria Toldrà. Contralts: Isabel Bítria, Montserrat Dols i Magdalena Nieto. Tenors: Dionisio de la Varga, Anton Casanelles i Antoni Salvat. Baixos: Josep Maria Borrut, Ramon Aloguin i Josep Maria Rossell. Un concert de nadal amb el…

Read more

© Copyright 2022 - Cooperativa Obrera. Tots els drets reservats. Disseny: Kreative Offensive - www.kreative-offensive.com

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l´article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l´honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, article 13 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s´aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Obrir xat
Necessites ajuda? 🤔
Benvinguts/des a la Cooperativa Obrera!
Si teniu algun dubte, podeu contactar amb nosaltres en aquest xat! ☺️