OFERTA DE TREBALL

Desenvolupador/a i gestor/a de projectes Cooperatius

Cooperativa Obrera Tarraconense, com entitat adherida a l’Ateneu Cooperatiu Coopcamp, busca un/a professional per cobrir una nova vacant temporal dins l’equip.

Busquem

Busquem una persona versàtil, proactiva, meticulosa, resolutiva, empàtica, que senti afinitat amb els valors i objectius la Cooperativa Obrera Tarraconense i Coopcamp, i que vulgui col·laborar amb un equip horitzontal, ric i divers en coneixements. Busquem una persona que aporti coneixement específic i experiència pràctica per atendre els objectius del Pla Estratègic de la Cooperativa Obrera 2021-2023. Per identificar oportunitats, desenvolupar i gestionar projectes en concordança amb els criteris i valors de la cooperativa dins del marc actual.

Requisits necessaris

 • Coneixement a nivell d’usuari d’eines de treball en equip a distància: compartir arxius (drive, dropbox), comunicació online (Skype, Zoom, Google Meet,..)
 • Dinamisme i ambició per contribuir a la creació d’un gran portfoli de projectes afins amb els valors i objectius de la cooperativa per tal d’implementar una transformació social a escala.
 • Experiència i coneixement demostrat dels aspectes en gestió i producció vinculats a projectes culturals, comunitaris, educatius i/o socials.
 • Experiència amb el pack GSuite, d’Adobe, WordPress i Mailchimp.
 • Excel·lent expressió escrita en català i castellà.
 • Habilitats digitals.
 • Mínim 2 anys d’experiència.
 • Capacitat de treball en equip.
 • Voluntat de tenir una visió global del cooperativisme

Valorables

 • Estudis universitaris i/o cicle superior
 • Experiència en tasques de presentació als ens públics i sector privat de sol·licitud d’ajudes, subvencions, patrocinis
 • Experiència en la gestió de projectes de dinamització, assessorament i producció
 • Mirada global amb perspectiva del cooperativisme de consumidores i usuàries.
 • Experiència en sector privat i/o públic dins del sector cultural, social i/o cooperativisme

Funcions a desenvolupar

 • Crear cartera de serveis que pot oferir l’equipament per atendre expectatives de grups escolars.
 • Digitalitzar la gestió del registre de socis/es, comunicació, pagament i resta de serveis
 • Desenvolupar i executar accions de millora per que l’espai sigui un referent d’interpretació i divulgació del cooperativisme durant tot l’any.
 • Proposar, crear i executar accions de millora que complementi i ampliï l’oferta d’avantatges dels socis/es actuals i potencials de l’entitat Cooperativa Obrera Tarraconense.
 • Assessorar i proposar millores internes per assolir els objectius del Pla Estratègic 2021-2023 de la Cooperativa Obrera. A destacar com millorar la seva projecció, gestió interna i relació amb l’entorn.
 • Identificar, programar i produir accions de dinamització del Pol Cooperatiu del Tarragonès dins i/o entorn de la Cooperativa Obrera Tarraconense.
 • Donar suport a la coordinació i producció de la Fira d’Economia Solidaria del Camp de Tarragona. 
 • Estudi i redacció de propostes de projectes seguint els principis de la cooperativa
 • Oferim
 • Jornada de 20 hores setmanals. 
 • Incorporació immediata a l’equip de treball, que té les oficines a Tarragona ciutat. Contracte fins a finals d’octubre del 2021. 
 • Retribució segons conveni.
 • Coneixement del sector cultural i cooperatiu des d’una mirada de l’Economia Social i Solidària.
 • Formar part d’una eina de transformació sociocultural. 

Si creus que ets el perfil que busquem, envia’ns un correo a info@cooperativaobrera.cat

© Copyright 2022 - Cooperativa Obrera. Tots els drets reservats. Disseny: Kreative Offensive - www.kreative-offensive.com

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l´article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l´honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, article 13 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s´aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Obrir xat
Necessites ajuda? 🤔
Benvinguts/des a la Cooperativa Obrera!
Si teniu algun dubte, podeu contactar amb nosaltres en aquest xat! ☺️