aula d'arts escèniques

l'actor de teatre a escena (adults)

Professor:

1a part

Sílvia Sabaté

2a part

Miquel Àngel Fernández 

Horari:

Dissabte 10:00 a 13:00

Preu:

60€ mensuals / 55€ Socis COT

Objectius:

1a part

Aprofundir en el desenvolupament de les diferents eines actorals necessàries a l’hora d’enfrontar-se a un personatge.
Potenciar les capacitats expressives de l’alumne, tant a nivell físic (cos-veu) com emocional, sensorial i imaginatiu.
Potenciar l’escolta i l’espontaneïtat de l’alumne, explorant i treballant des del seu jo més íntim.
Aprendre a analitzar i extraure del text la informació necessària per dotar de vida i veritat al personatge.

2a part

Desenvolupament i millora de les eines de l’actor.
Potenciació de la consciència d’espai escènic, de cos, de paraula i de gest.
Reforçar el treball en grup.
Potenciar el teatre com espai de llibertat.
Aproximar-nos a un text del repertori contemporani.
Escollir-ne un, a partir de diverses propostes, després de valorar-ne l’interès que ens provoca. Conèixer el context que va generar-lo, i treballar-lo des d’una perspectiva contemporània: la nostra realitat més immediata.
Participar en el procés d’escenificació: de la lletra impresa a l’escenari. I contrastar tot el procés amb una representació final oberta al públic.

Continguts:

1a part

 • Consciència i expansió de la pròpia veu.
 • Consciència del cos i l’espai. Moviment i presència escènica.
 • Emocions. Memòria sensorial i emocional.
 • Veritat actoral. Espontaneïtat. Actuar des de l’instint, des de l’aquí i l’ara.
 • Conflicte. Acció-reacció. Les relacions.
 • Circumstàncies donades. La imaginació.
 • Subtext. El monòleg interior i l’objecte intern.
 • Objectius, obstacles i línia d’acció.

2a part

 • Tenim un instrument: treball de veu i cos, a fi de prendre consciència de les possibilitats expressives i comunicatives.
 • Lectures diverses de textos clàssics i contemporanis.
Metodologia:

1a part

Ens servirem d’exercicis teatrals de diferents escoles o metodologies, per tal d’assolir la llibertat i la veritat escènica de l’actor.

Treballarem també petites improvisacions, escenes i/o monòlegs per tal de posar en pràctica les competències adquirides.

2a part

Les sessions començaran amb un treball de taula en què farem lectura i anàlisi de textos contemporanis.
Seguirem amb un petit escalfament per a recuperar la consciència de cos i espai escènic.
Procés d’escenificació d’un text.

Es demana puntualitat i regularitat en l’assistència a les classes.

Competències que treballem:

1a part

 • La consciència del propi cos, alliberant-lo de tensions i dotant-lo d’expressivitat.
 • El descobriment de la pròpia veu i el seu potencial, ampliant el registre de veu i perfeccionant la dicció.
 • El desenvolupament de la capacitat creativa i comunicativa aprenent a desbloquejar i alliberar les emocions.
 • La capacitat d’estar en tot moment “present” a escena, treballant des de l’escolta i l’instint de l’actor.
 • L’anàlisi del text.

2a part

 • L’escolta actoral.
 • La precisió i concreció interpretatives.
 • El treball en grup i cooperatiu.
 • La comprensió estilística de diferents poètiques teatrals.
 • Capacitat d’incorporar indicacions del director.

© Copyright 2022 - Cooperativa Obrera. Tots els drets reservats. Disseny: Kreative Offensive - www.kreative-offensive.com

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l´article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l´honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, article 13 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s´aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Obrir xat
Necessites ajuda? 🤔
Benvinguts/des a la Cooperativa Obrera!
Si teniu algun dubte, podeu contactar amb nosaltres en aquest xat! ☺️