aula d'arts escèniques

introducció a la dramatúrgia

Professor:

Albert Tola

Horari:

Dimecres 5 / 12 / 19 desembre 17:00 a 21:00

Preu:

45€ mensuals / 40€ Socis COT

Resum del curs:

El curs tracta de dotar d’eines d’escriptura dramàtica tot substituint l’actitud autocensora del crític per un estat d’escola creativa.
En conseqüència, i per tal d’evitar bloquejos creatius, el ventall d’elements teòrics així com l’anàlisi d’escenes que estan a la disposició dels alumnes seran impartides segons les necessitats concretes de la seva escriptura i sempre a posteriori de la praxi.

El to del curs és proper, basat en les experiències personals del professor com a autor i pedagog, i introdueix les qüestions teòriques des del punt de vista del procés i no de l’anàlisi crítica.

Combinarem exercicis d’escriptura conduïda fets a classe amb anàlisi d’escenes i explicacions teòriques. D’altra banda, cada alumne ha de portar un projecte teatral o cinematogràfic de casa, encara que sigui en un estat molt embrionari.

Tots els eixos pedagògics que segueixen no seran necessàriament esmentats. Tret d’alguns elements ineludibles per introduir la base de l’escriptura dramàtica, els altres temes s’adaptaran a les
necessitats i característiques del grup. Considero que per aprendre a escriure i no tan sols per creure que en sabem, és contraproduent adquirir més eines de les que podem assimilar a través de la pràctica.

Eixos pedagògics:
 • La font d’una avantguarda pròpia

 • La teoria a posteriori de la praxi

 • La connexió entre paraula i autor

 • Veritat, sinceritat i to en l’escriptura

 • La tècnica interna i la tècnica externa

 • Bloquejos i malentesos interns

 • L’autobiogràfic i l’emmascarament

 • L’estructura de tres, quatre, cinc actes. El drama d’estacions.

 • Text i subtext en els diàlegs

 • Problemes musicals

 • Forma i contingut. Eixos temàtics

 • Dins i fora de la situació: el motor dramàtic i les seves alternatives

 • Girs, revessos i formes convencionals de conflicte dramàtic i no

 • Construccions típiques i atípiques de personatge

 • Constel·lacions de diàlegs

 • Anàlisis d’actants

 • La narratúrgia

© Copyright 2022 - Cooperativa Obrera. Tots els drets reservats. Disseny: Kreative Offensive - www.kreative-offensive.com

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l´article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l´honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, article 13 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s´aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Obrir xat
Necessites ajuda? 🤔
Benvinguts/des a la Cooperativa Obrera!
Si teniu algun dubte, podeu contactar amb nosaltres en aquest xat! ☺️