COOPERATIVA OBRERA

entitats amb seu social a la Cooperativa

AACIC

Associació de Cardiopaties Congènites. Entitat de referència pel que fa a les repercussions de les cardiopaties congènites en els àmbits: psicològic, familiar, social, laboral, escolar, entre altres.

www.aacic.org

AAVV Tarragona Centre

Entitat que té com a objectiu principal la representació i defensa dels interessos de la ciutadania del barri del centre de Tarragona.
www.facebook.com/AVtgncentre

Associació Cultural Mos Cantars

Fundada l’any 1979, porta a terme estudis i activitats relacionades amb la música i el cant coral.
www.cormoscantars.cat

Casal Tarragoní

Entitat que vetlla per la continuació de la cultura catalana prenent com a element principal la defensa de la sardana.
www.facebook.com/casaltgn

Combinats SCCL

Cooperativa sense ànim de lucre que desenvolupa projectes de l’àmbit social, d’entreteniment i cultural.
www.combinats.cat

Escola Lacaniana de Psicoanàlisi (ELP)

Atenen i tramiten la sol·licitud de tractament psicoanalític i desenvolupen una forta activitat d’ensenyament de la psicoanàlisi amb activitats.
www.cdcelp.org

Fundació Eveho

Treballen en l’atenció socio-educativa amb infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat o en risc d’estar-ne.
www.eveho.eu/

Joventuts Musicals de Tarragona

És la seu de Joventuts Musicals de la ciutat i utilitzen l’espai per les seves reunions i per la preparació de la programació musical i d’altres activitats.
www.joventutsmusicals.cat/tarragona

La Cantonada

És el bar de la Cooperativa, encara que es regenta amb una gestió externa. És un espai reformat que ha conservat la seva estructura arquitectònica originària i ofereix servei de bar i cuina casolana i també desenvolupen activitats culturals.
www.facebook.com/cafelacantonada

Tarragona Esperanto

Grup de socis de la Cooperativa que es reuneix de manera regular per tal de mantenir viva la filosofia i la llengua internacional Esperanto.
tarragonaesperantocat.wordpress.com

Vols venir a la Cooperativa?

Demana informació dels nostres espais disponibles en règim d’exclusivitat o compartit.

MÉS INFO!

© Copyright 2022 - Cooperativa Obrera. Tots els drets reservats. Disseny: Kreative Offensive - www.kreative-offensive.com

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l´article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l´honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, article 13 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s´aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Obrir xat
Necessites ajuda? 🤔
Benvinguts/des a la Cooperativa Obrera!
Si teniu algun dubte, podeu contactar amb nosaltres en aquest xat! ☺️