have a question?

Drop a Line

on som?

Cooperativa Obrera

C/ Fortuny 23, 1r - 43001 Tarragona
ATENCIÓ A LES OFICINES
Dilluns i dimecres de 15h a 19h
Divendres de 15h a 18h
ATENCIÓ TELEFÒNICA
Dimarts i Dijous de 10h a 14h
Telèfon: 977 211 148 / 608 382 431
Email: info@cooperativaobrera.cat

Teatre el Magatzem

C/ Reding 14 - 43001 Tarragona
Telèfon: 977 211 148 / 608 382 431
Email: info@cooperativaobrera.cat

© Copyright 2022 - Cooperativa Obrera. Tots els drets reservats. Disseny: Kreative Offensive - www.kreative-offensive.com

El dret a la pròpia imatge està reconegut a l´article 18 de la Constitució i regulat per la Llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l´honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge i la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, article 13 del Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s´aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

Obrir xat
Necessites ajuda? 🤔
Benvinguts/des a la Cooperativa Obrera!
Si teniu algun dubte, podeu contactar amb nosaltres en aquest xat! ☺️